сноски

R. Kinžalovs, A. Belovs ::: Tenočtitlānas bojā eja

1  Karavela – veclaicīgs trīsmastu vai četrmastu kuģis ar sarežģītu buru sistēmu.

5 – Tenočtitlānas bojā eja

6 – Tenočtitlānas bojā eja

8 – Tenočtitlānas bojā eja

1  Izņēmumi bija tikai suns (Meksikā) un lama (Peru).

1  Iecienīts spāniešu ēdiens.

1  K. Markss, Kapitāls, I sēj., LVI, Rīgā, 19.51. g.(  712. lpp.

1  K. Markss, Kapitāls,, I sēj., LVI, Rīgā, 1951. g., 677.‑678. lpp.

[1]  arkebūzas – xv–xvii gs. šautenes, ko lādēja no stobra.

Arbalets – tā eiropieši sauca stopu – spalā iestiprinātu koka vai tērauda loku, ko lietoja speciālu smagu bultu izšaušanai.

[2]  falkoneti – viegli mazkalibra lielgabali, kas šāva ar svina lodēm.

[3]  konkistadori – spāniešu un portugāļu iekarotāji, kas XVI gadsimtā sagrāba Centrālo Ameriku un prāvu daļu Dienvidamerikas.

[4]  vēlāk viņš uzdienēja par virsnieku, bet mūža beigās kļuva pat par nelielas pilsētiņas rehidoru (pārvaldītāju) Gvatemalā.

[5]  kvadrātiekavās ieslēg.ti vārdi, kuru nav citē­jamā tekstā, bet kuri palīdz to labāk izprast.

[6]  ocelots – meža kaķis, dzīvo Dienvidu un Centrālajā Amerikā.

[6]  Kardināli – augstākās katoļu garīdznie­cības pārstāvji. Nēsā sarkanas mantijas.

[6]  Piktografija – «bilžu raksti», rakstības veids, kurā par priekšmetiem un notikumiem vēsta attēli vai tiem līdzīgas zīmes. Sīkāk par to skat. 144. lpp.

[7]  Šī vārda burtiskā nozīme – «dieva nams».

[7] – Tenočtitlānas bojā eja

[8]  v. i. Ļeņins, Raksti, 10. sēj., 62. lpp.

[9]  pēc acteku valdnieka nāves troni parasti mantoja nevis dels, bet brālis vai brāļadēls.

[10]  vārds «piktografija» sastāv no diviem vārdiem: latīņu «pictus» – «zīmēts ar krāsām» un grieķu «grapho» – «rakstu».

[11]  brigantīnas – viegli divmastu buru kuģi.

[12]  viclipucli– acteku kara dieva Uicilopočtli sakropļots nosaukums. Vārds «Viclipucli» literatūrā plaši izplatīts; to izmantoja arī H. Heine.

[13]  k. markss, kapitāls, i sēj., lvi, Rīgā, 1951. g.,' 714. lpp.

[14]  turpat, 678. lpp.

[15]  turpat, 711.–712. lpp.