Pavēle armijai

R. Kinžalovs, A. Belovs ::: Tenočtitlānas bojā eja

Kortesa armijas skate parādīja, ka tā sastāv no nedaudz vairāk par deviņiem simtiem spāniešu, divdesmit pieciem tūk­stošiem tlaškaliešu un dažiem tūkstošiem citu cilšu karotājiem (vēlāk «sabiedroto» skaits Kortesa armijā izauga līdz simts divdesmit pieciem tūkstošiem cilvēku). Spāniešiem bija ap simt jātnieku un pāri par diviem simtiem strēlnieku ar arbaletiem un šautenēm.

Armijas apgāde ar kara tehniku bija pilnīgi apmierinoša. Smagā artilērija sastāvēja no trijiem lieliem lauku lielgaba­liem, bez tam bija trīspadsmit falkoneti. Tam visam jāpievieno 25 pudi pulvera – tajos laikos visai iespaidīgs daudzums, – 50 tūkstoši bultu ar vara uzgaļiem, lieli bumbu un ložu krājumi.

Uz katra kuģa bija uzstādīts lielgabals. Komanda sastāvēja no divpadsmit matrožiem un divpadsmit strēlniekiem.

Pavēlē armijai, ko Kortess izdeva pirms ģenerāluzbrukuma, bez parastajām prasībām – vienmēr turēt ieročus kārtībā, gulēt neizģērbjoties, neaiziet bez atļaujas no kazarmām – bija arī daži spāniešiem neparasti punkti. Tā, piemēram, kāds pavēles paragrafs skanēja: «Nevienam nav brīv nodarīt pārestību sabiedrotajiem, nevienam nav brīv atņemt viņam laupījumu.»

Kortess saprata, ka gaidāmajās kaujās panākumi visvairāk būs atkarīgi no tlaškaliešiem un citām viņa apmānītajām indi­āņu ciltīm un tautām, kuras viņš veda cīņā pret actekiem. Tādēļ vajadzēja nedaudz ierobežot apetīti saviem tautiešiem, kuri pret sabiedrotajiem izturējās nicīgi un augstprātīgi kā pret zemākām būtnēm, «mežoņiem» un «barbariem».

Cits pavēles paragrafs skanēja:

«Katra spēle uz ieročiem un zirgiem tiks bargi sodīta.»

Kārtis un citas azarta spēles bija plaši izplatītas Kortesa armijā. Pilnīgi aizliegt tāda veida «izklaidēšanos», kas kareiv­jiem padarīja kaut cik ciešamāku skarbo dzīvi svešumā, Kortess nevarēja. Nācās kaut nedaudz ierobežot brašos karo­tājus, lai tie nepaliktu izšķirošajā brīdī bez ieročiem un zirgiem . ..

Par disciplīnas pārkāpšanu Kortess paredzēja visbargākos sodus. Par nepaklausību ierindā, gulēšanu postenī, bēgšanu no kaujas lauka draudēja nāves sods.